De confianza

Legimi - ebooki bez limitów

coca-cola332
55.94MB
Descargar
Descargas 25k - 50k
Versión 2.64.2 Hace 5 días

Descripción de Legimi - ebooki bez limitów

Pobierz bezpłatną aplikację Legimi i zyskaj nieograniczony dostęp do ponad 25 000 książek w abonamencie (ebooków i audiobooków). Wśród nich znajdziesz tytuły najsłynniejszych światowych autorów, takich jak Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, E L James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, a także bestsellerowych rodzimych twórców (są wśród nich m.in. Zygmunt Miłoszewski, Katarzyna Bonda, Katarzyna Grochola, Remigiusz Mróz, Jerzy Pilch).

UWAGA: Aplikacja wymaga następujących uprawnień:

- dostępu do zdjęć, multimediów i plików na Twoim urządzeniu w celu przechowywania plików z książkami

- nawiązywania połączeń i zarządzania nimi - oznacza to wyłącznie identyfikację operatora komórkowego w celu zaproponowania Ci dopasowanych promocji

- dostępu do informacji o ogólnej lokalizacji Twojego urządzenia, jedynie po to, byśmy mogli prezentować Ci ofertę z księgarni właściwej dla Twojego kraju (opcjonalnie)

Specjalną propozycję dostępu do ebooków przygotowaliśmy dla abonentów sieci komórkowych Play, T-Mobile i Plus:

Uruchom usługę „Czytelnia w Play by Legimi” i opłać ją wraz z rachunkiem za telefon. Pierwszy miesiąc gratis! Później 19,99 zł co miesiąc. Więcej na www.czytelnia.play.pl. Masz możliwość czytania bez limitu na 4 urządzeniach w ramach jednego konta – również na wybranych modelach e-czytników.

Aby uruchomić usługę w T-Mobile pobierz aplikację lub wejdź na stronę www.legimi.pl/t-mobile i dowiedz się więcej. Możesz czytać z Legimi już od 7,90 zł miesięcznie!

Wspólnie z T-Mobile zapraszamy uczniów do bezpłatnego skorzystania z Legimi. Wystarczy zarejestrować się na www.legimi.pl/lektury-t-mobile i pobrać aplikację, by zyskać dostęp do lektur szkolnych zarówno w formie ebooków, jak i audiobooków.

W celu aktywacji abonamentu w Plus wejdź na stronę www.legimi.pl/plus lub pobierz aplikację. Możesz testować usługę przez 14 dni za darmo, a następnie czytać bez limitu za 30,75 zł miesięcznie.

A jeśli nie masz abonamentu w Play, nie jesteś w T-Mobile lub Plus… Wypróbuj przez 7 dni za darmo dostęp do tysięcy tytułów najlepszych polskich wydawców! Jeśli Ci się spodoba, czytaj do woli nowości, bestsellery i… cokolwiek wybierzesz już od 6,99 zł miesięcznie nawet na 4 urządzeniach (smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku). Zamawiając subskrypcję ebooki+audiobooki bez limitu, masz do dyspozycji książki zarówno w wersji tekstowej, jak i dźwiękowej. W dowolnej chwili możesz przełączać formaty, by nigdy nie odrywać się od lektury.

To wszystko w wygodnej aplikacji Legimi, dzięki której:

* Sprawdzasz, ile naprawdę czytasz i słuchasz dzięki zaawansowanym statystykom

* Synchronizujesz bibliotekę książek na smartfonie, tablecie, komputerze i e-czytniku (aplikacja zapamięta ostatnio czytaną lub słuchaną stronę)

* Wygodnie zarządzasz biblioteką tworząc i edytując kolekcje

* Wybierasz krój i rozmiar czcionki

* Czytasz w trybie dziennym lub nocnym (przy słabym świetle)

* Błyskawicznie zmieniasz orientację z pionowej na poziomą

* Masz stały dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków z księgarni Legimi

Dobierz pakiet w zależności od tego, jak dużo czytasz lub słuchasz i zamów dostęp bezpośrednio w aplikacji lub na stronie księgarni Legimi (www.legimi.pl). Miłej lektury!

Jeśli zamiast korzystania z abonamentu wolisz kupować ebooki i audiobooki w sposób tradycyjny, masz do dyspozycji tysiące tytułów w formatach ePub, Mobi, PDF i mp3.

Legimi descargar la aplicación gratuita y obtener acceso ilimitado a más de 25 000 libros de suscripción (libros electrónicos y audiolibros). Entre ellos se encuentran los títulos de los autores más famosos del mundo como Stephen King, Harlan Coben, Dan Brown, EL James, Jo Nesbø, Danielle Steel, Nora Roberts, así como los más vendidos artistas nacionales (entre ellos se encuentran Zygmunt Miłoszewski, Catherine Bond Katarzyna Grochola Remigiusz Frost, Jerzy Pilch).

Nota: La aplicación requiere los siguientes permisos:

- acceso a las imágenes y archivos multimedia en su dispositivo con el fin de almacenar archivos de libros

- Conectividad y gestión - Esto significa identificar único operador móvil con el fin de ofrecer una promoción a medida

- el acceso a la información sobre la ubicación general de su dispositivo, simplemente para que podamos presentar una oferta a la derecha librería de su país (opcional)

Oferta especial el acceso a los libros electrónicos preparados para abonados móviles Play, T-Mobile y Más:

Iniciar el "leer la obra por Legimi" y pagar por ello con la factura del teléfono. Primer mes gratis! Más tarde, 19,99 PLN cada mes. Más www.czytelnia.play.pl. Usted tiene la capacidad de leer y sin límite de 4 dispositivos en una sola cuenta - también en ciertos modelos de lectores electrónicos.

Para iniciar el servicio en descarga de T-Mobile una aplicación o visita www.legimi.pl/t-mobile y aprender más. Puede leer el Legimi de 7,90 PLN por mes!

Junto con T-Mobile Invitamos a los estudiantes para tomar ventaja de la libre Legimi. Sólo tiene que registrar en el www.legimi.pl/lektury-t-mobile y descargar la aplicación para acceder a la escuela la lectura tanto en forma de libros electrónicos y audiolibros.

Para activar su suscripción Plus de visita www.legimi.pl/plus o descargar la aplicación. Puede probar el servicio durante 14 días libres, a continuación, leer sin límite de 30,75 PLN por mes.

Y si usted no tiene una suscripción para jugar, usted no está en el T-Mobile o Plus ... Prueba de 7 días para el libre acceso a miles de títulos de los mejores editores de Polonia! Si te gusta, prefiere leer noticias, los más vendidos, y ... lo que usted elija de PLN 6.99 por mes incluso 4 dispositivos (smartphone, tableta, computadora y lectores electrónicos). Al hacer el pedido a libros electrónicos de suscripción audiolibros + sin límite, hay que reservar disponible tanto en texto y audio. En cualquier momento puede cambiar formatos, para no distraer la atención de la lectura.

Todo está en la aplicación práctica Legimi según el cual:

* Se comprueba la cantidad que realmente leer y escuchar con estadísticas avanzadas

* Sincronización de biblioteca de libros en su teléfono inteligente, tableta, ordenador y lector de libros electrónicos (la aplicación recuerda la última página de lectura o escuchado)

* Convenientemente gestionar colecciones de bibliotecas creación y edición

* Ir tipo de letra y tamaño de fuente

* Lees día o el modo de noche (poca luz)

* Cambiar de forma instantánea de vertical a horizontal

* Usted tiene acceso instantáneo a miles de libros electrónicos y libros de audio de la librería Legimi

Ajuste paquete dependiendo de la cantidad que lee o escucha a la orden y el acceso directamente en la aplicación o en la librería Legimi (www.legimi.pl). Disfrutar de la lectura!

Si por el contrario prefiere utilizar su suscripción para comprar libros electrónicos y audiolibros de una manera tradicional, que tiene miles de títulos disponibles en formatos ePub, Mobi, PDF y MP3.

Ver más

Puntuación de Legimi - ebooki bez limitów

3.75
4
5
2
4
1
3
0
2
0
1
1

Reseñas sobre Legimi - ebooki bez limitów

Idioma

Marcar Legimi - ebooki bez limitów

trusted marca
Funcionamiento correcto 0
needs licence marca
Necesita licencia 0
fake marca
Aplicación falsa 0
virus marca
Virus 0
Avatar de tienda coca cola332
Tienda coca-cola332 1 1.41k

Descargar apps parecidas a Legimi - ebooki bez limitów

Información del APK de Legimi - ebooki bez limitów

Versión de APK 2.64.2
Compatibilidad Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Desarrollador Legimi
Política de privacidad http://www.legimi.pl/regulamin/


Descargar la Legimi - ebooki bez limitów de APK
Descargar